Priser

Vi tager kun betaling for opretninger og udskiftninger, så værkstedet selv kan tjene på alt andet, som af- og påmontering, reservedele samt lakering.

Det koster ikke værkstedet noget at have os til at løse opgaven, da forsikringen betaler vores honorar. Dog vil der altid være et mindre diverse-beløb, der skal medregnes for værkstedet – f.eks. slibe- og svejsematerialer á 325,- samt et miljøtillæg på 100,- pr. sag.

Al kørsel til og fra værkstedet dækkes af os, så længe forsikringens timepris er over 545,- pr. time. Er forsikringens timepris under 545,- pr. time pålægges 3,56,- pr. km.

Skal skaden udbedres uden forsikring, gælder følgende priser;

  • 495,- pr. time eller fast tilbudspris ved udførelse hos kunden
  • 545,- pr. time på vores værksted
  • Aluminium skader tillæg på 195,- pr. time
  • Arbejde udført på Sjælland tillæg på 95,- pr. time
  • Forbrugsmaterialer faktureres efter forbrug
  • Kørsel 3,56,- pr. km.

Har du brug for hjælp, finder du vores kontaktoplysninger her: Kontakt RKS A/S