Beregning

Brug vores online beregner til at se om I snyder jer selv, hver gang I sender en skadesopgave videre.
Beregningen tager kun imod hele tal, vi anbefaler derfor, at du enten runder op eller ned på alle tal.

Vælger du at få beregningen tilsendt på mail, skal du huske at kontrollere din spam-mappe også.

NB: Denne funktion er helt ny, så hvis du oplever udfordringer eller har gode råd til forbedringer,
hører vi meget gerne fra dig. Du kan skrive til os på info@rks.as

Du finder resultatet lige under indtastningsfelterne.

Din beregning

Denne beregning viser et overslag på din omsætning ved nuværende aftale og ved brug af RKS. Resultatet er differencen mellem de to tal.

Nuværende aftale:

0

Aftale med RKS:

0

Resultat

0

I resultatet indgår takseringsforhøjelse, takseringsindtastning og udgifter til forbrugsmaterialer, servicevogn og miljø samt 400,- DKK i kilometerpenge.